ELIJIBILITE & PLAN MEDICAID NOUVO

Sèvis MLTC yo pou moun ki resevwa Medicaid ki gen laj 21 ane ak bezwen sèvis kominotè ki dire lontan pou plis pase 120 jou.

 

Nou fyè avèk patenarya avèk Plan Swen Medicaid Long Term Care yo pou pi byen ede fanmi nou.

Nou Sèvis:

Viktim Konjesyon Serebral

Dyaliz pasyan yo

Paralezi serebral

Manm avèg Physically Frail

Pèt memwa

Chèz woulan Bound

Nou pale:

Angle

Franse

Kreyòl

Panyòl

209 Empire Boulevard, Brooklyn NY 11225

P: 718-305-6200      F: 718-305-6266      Email: sadcinfo@h2hhc.com

610 E 168th Street, Bronx NY 10456

P: 718-305-6290     F: 718-305-6278      Email: sadcinfo@h2hhc.com