ELIJIBILITE & PLAN MEDICAID NOUVO

Aetna 2.0.PNG
archacare.PNG
elderplan.PNG
fidelis.PNG
healthfirst.PNG
empire.PNG

Sèvis MLTC yo pou moun ki resevwa Medicaid ki gen laj 21 ane ak bezwen sèvis kominotè ki dire lontan pou plis pase 120 jou.

 

Nou fyè avèk patenarya avèk Plan Swen Medicaid Long Term Care yo pou pi byen ede fanmi nou.

Nou Sèvis:

Viktim Konjesyon Serebral

Dyaliz pasyan yo

Paralezi serebral

Manm avèg Physically Frail

Pèt memwa

Chèz woulan Bound

Agewell.PNG
centerplan.PNG
elderserve.PNG
extended.PNG
guildnet.PNG
integra.PNG

Nou pale:

Angle

Franse

Kreyòl

Panyòl

ICS.PNG
shp.PNG
metro plus.PNG
vcm.PNG
private pay.PNG
swh.PNG
united.PNG
wellcare.PNG
couple eating.jpg
download.jpg