wellness class.jpg

SANTE AK WELLNESS KLAS

EDIKASYON, EDIKASYON, EDIKASYON!

Kè nan kè bay kèk nan klas yo pi byen nan New York! Aprann li ak ekri? Nou te resevwa yon klas pou ou! Pwoblèm Balanse? Nou gen yon klas pou ou! Dejwe fimen oswa bwè? Nou te resevwa yon klas pou ou! Nitrisyon klas, klas sou aktivite nan k ap viv chak jou, evènman aktyèl, klas anglè, Klas Panyòl, klas finansye ... Nou gen klas chak jou tankou sa yo ak plis ankò!