dementia care.jpg

DEMANJ SWEN

ÈSKE OU GEN FAMILY SOUFRÈS NAN LÈ EKRI DEMENTIA AK ALZHEIMERS? Kè anplwaye kè pwofesyonèl anplwaye ki resevwa fòmasyon pou pran swen moun ou renmen yo. Nou gen yon sistèm alèt konplè pou manm nou yo ki eseye koule pandan pwogram èdtan. Stimulation enpòtan nan etap sa a, se pou pwogram nou an assziste ou jodi a!