SÈVIS

RELASYON ROOM

TAB JWÈT & PLIS

ARTS & CRAFTS

TRANSPÒTASYON GRATIS

GRATIS MALAD

SAL ASL SALE

KLAS KONPÒTMAN

MIZIK KLAS

SANTE & byennèt

ENTERTAINMENT & TRIPS

SANTE GYM

DEMANJ SWEN

209 Empire Boulevard, Brooklyn NY 11225

P: 718-305-6200      F: 718-305-6266      Email: sadcinfo@h2hhc.com

610 E 168th Street, Bronx NY 10456

P: 718-305-6290     F: 718-305-6278      Email: sadcinfo@h2hhc.com